Veeley Veiligheidswaarschuwingen en tips - Orange Ventures

Veeley veiligheidswaarschuwingen

BELANGRIJKE MEDEDELING: daar waar (elektrische) scooter staat wordt ook elektrische step bedoelt
Deze handleiding bevat belangrijke informatie, lees deze zorgvuldig door, voor de veiligheid van uzelf en anderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze handleiding en de daarin vermelde instructies nauwlettend op te volgen en deze ook kenbaar te maken aan anderen. Zorg er voor dat anderen de instructies en veiligheidsvraagstukken ook goed begrijpen. Wij adviseren u regelmatig de instructies met eventuele andere berijders van de step door te nemen. U kunt dan eveneens de step controleren op eventuele gebreken.

ALGEMENE WAARSCHUWING:
Elektrische scooter en elektrische step rijden kan een gevaarlijke activiteit zijn. Scooters en steps zijn vervoersmiddelen om snel te kunnen reizen. Daardoor is het mogelijk dat er een gevaarlijke situatie kan ontstaan. Men kan de controle verliezen of vallen. Draag daarom altijd voldoende bescherming (helm, elle boog-, knie en polsbescherming). Zonder deze bescherming kan het voorkomen dat de berijder zich ernstig kan verwonden en zelfs mogelijk kan komen te overlijden. Gebruik van de scooter is geheel op eigen verantwoordelijkheid. Gebruik uw volle verstand, de leverancier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor en/of door onjuist gebruik en/of fouten van uw kant.

Tips voor het berijden van een elektrische step of elektrische scooter

✓ Draag altijd beschermende kleding, aangevuld met helm, knie- & elleboogbeschermers.
✓ Draag altijd een helm tijdens het rijden en zet de helm ook vast!
✓ Draag altijd schoenen.
✓ Rij op een gladde, bij voorkeur geasfalteerde, ondergrond zover mogelijk bij gemotoriseerd verkeer vandaan.
✓ Voorkom scherpe randen, putten en overgang naar een andere ondergrond. Het is mogelijk dat de wielen er achter blijven haken.
✓ Voorkom straten en ondergrond met water, zand, gravel, vuil, bladeren en andere ongeregeldheden.
✓ Nat weer heeft invloed op remmen en zicht, wees hier extra attent op.
✓ Gebruik de scooter bij voorkeur niet ‘s avonds of ’s nachts.
✓ De remmen worden warm bij veelvuldig gebruik, raak deze NIET aan na het remmen.
✓ Voorkom hoge snelheden door bergafwaarts te rijden.
✓ Eigenaren van onze scooters dienen anderen voor zover nodig te helpen bij het afstellen en uitvouwen van de scooter, alvorens de scooter te gebruiken.
✓ Volg te allen tijde de lokale wetgeving en verkeersregels op.
✓ Kijk uit voor voetgangers.
✓ Gebruik de scooter niet bij een gewicht van meer dan 100 kilo.
✓ De luchtveer of vering is gevuld met hoge druk lucht en/of olie/vet. Haal de veren daarom NOOIT uit elkaar, vernietig ze NOOIT en/of gooi ze ook NOOIT in open vuur! Hierdoor zou de veer kunnen ontploffen.
✓ De accu is een belangrijk onderdeel van de elektrische scooter en elektrische step.
Houdt zich aan de richtlijnen zoals in de manual beschreven.
In het algemeen geldt dat u de originele laadkabel moet gebruiken en dat u zich houdt aan de oplaad instructies.

Tips voor het plaatsen van de accu

1. Plaats de batterij uit de buurt van vuur of een corrosieve omgeving;
de batterij is namelijk ontvlambaar en kan ontploffen.
2. Het etiket van de batterijbehuizing niet besmeuren of verwijderen.
3. De batterijbehuizing niet openen om schade aan de inwendige
onderdelen te voorkomen. Neem onmiddellijk contact op met
het lokale verkooppunt of aftersalesservice als de batterij niet kan
worden opgeladen.
4. Wanneer de step lange tijd niet wordt gebruikt, de step periodiek,
dat wil zeggen iedere 20-30 dagen, opladen om de batterij in goede
conditie te houden.
Als de accu defect is en afgevoerd moet worden houdt u zich dan aan de lokaal geldende richtlijnen voor het afvoeren van chemisch afval.

Overige tips

✓ Het gebruik door kinderen onder de 16 jaar is verboden.
✓ Gebruik ten allen tijde uw volle verstand.
✓ Pas de genoemde waarschuwingen ook toe!
Indien u dit niet doet kan dat resulteren in ernstige verwondingen.
✓ Het gebruik is geheel voor eigen risico, wees voorzichtig.
✓ Inspecteer de elektrische step elke keer voordat u gaat rijden.
✓ Een juiste inspectie en regelmatig onderhoud van de scooter kan het risico op verwondingen verminderen of voorkomen.
✓ Controleer de lokale (verkeers-)regels om te zien hoe u de scooter legaal kunt en mag gebruiken.
✓ In sommige gebieden, staten en landen is het ALTIJD verplicht om een helm te dragen.
Controleer goed hoe dit bij u is geregeld.

In Nederland geldt: het gebruik van een niet Europees goedgekeurde scooter is alleen toegestaan op eigen terrein. Gebruik op de openbare weg is alleen wettelijk toegestaan indien de scooter gecertificeerd is als “bijzondere bromfiets” of een Europese goedkeuring heeft en de gebruiker voldoet aan de wettelijke eisen.
ZORG ALTIJD VOOR EEN VOERTUIG- EN/OF AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING!

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over Veeley?